Học bổng

HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH 50% HỌC PHÍ TRONG SUỐT 4 NĂM HỌC
Trong mùa tuyển sinh 2016, bất kì sinh viên đăng kí khóa học sẽ nhận được học bổng khuyến khích 50% của tổng học phí toàn khóa học 4 năm. Mức học phí còn lại phải đóng khoảng hơn 50 triệu vnđ / năm (2500 USD/năm)